Några bilder från författarafton med Madeleine Bäck
Foto: Stefan Sundlin

P1040944
Ordförande Ingegerd Hjeltman hälsar Natur och Kultures representant Kristina Billow och Madeleine Bäck välkomna.
P1040945
Sedan följde en mycket intressant och trevlig  faktautfrågning genom att N. N. och Madeleine men även åhörarna var ovanligt aktiva då många hade anknytning till bruksorterna i Bergslagen
P1040952
Vi fick en gedigen inblick i en författares arbetsätt. Madelein hade hela boken struktur på 27 Excel-blad innan hon började skriva. Alla lär inte vara så strukturerade!
P1040954
Uppställda böcker såldes
P1040956
Madeleine tackas med en blomma
P1040957
Sedan började försäljning och signering.
P1040962
En "bergslagsbo" som också hade mycket att berätta om livet i en bruksort.
P1040963
Ytterligare två med bergslagsanknytning, som fick signerade böcker.
P1040965
Och här signeras fotografens bok!

   

Några bilder från 2020 års årsmöte den 9 mars 2020 kl. 18.00.
Årsmötet hölls i Mötesplats Grödinges lokaler.

Foto och text: Stefan Sundlin

P1140295 förb
 Vi var 17 deltagare, 15+fotograf+en i köket!
P1140297 förb
 
P1140301 förb
 Berit Åsberg valdes till årsmötesordförande och kassör Marianne Larsson redogjorde för ekonomin.
P1140307 förb
 Birgitta Mörk tackar för förtroendet som omvald ordförande.
P1140309 förb
 Angående revisor Kalle Giertz avtackas för mångårigt utmärkt arbete i VBV
P1140312  förb
Årsmötesordförande Berit Åsberg avtackas för väl genomfört årsmöte.
P1140316  förb
 Slutligen avtackas Birgith Andersson som årsmötessekreterare

Måndagen den 9 mars kl. 19 kom författaren Barbro Gramén och berättade med stor
inlevelse om  Elins tonårsliv beskrivet i boken ”Elins dagbok”, som är skriven
utifrån tonårsflickan Elin Sirenius dagboksanteckningar och bodde på Nolinge gård
på 1800 talet.


Foto och text: Stefan Sundlin

P1140317 förb
 Förattaren Barbro Gramén i samspråk med bokens faktagranskare Stig Geber.
P1140318 förb
 Ordförande Birgitta Mörk hälsar Barbro välkommen.
P1140320 förb
 Barbro berättar om bokens tillkomst.
P1140321 förb
 De 4 dagbokshäftena som hittades på en loppis i Nyköping och idag finns på Sörmlands museum.
P1140322 förb
 Dagböckerna är mycket välskrivna.
P1140326 förb
 Man spelar "Krocket" på Nolinge herrgård som var Elins hem.
P1140327 förb
 Det gick livligt till vid dansen.
P1140328 förb
 Barbro läser valda stycken ur Elins dagbok.
P1140330 förb
 Viad vid 1900-talets början. Här hade Elin vänner, liksom på de andra herrgårdarna i Gröding.
 P1140331 förb
 Elins syster Thora.
P1140333 förb
 Akvarellerad teckning från Uriksdals slott 1870 av Fritz von Dardel.
P1140337 förb
 Blindbock, en populär lagom äventyrlig lek av Fritz von Dardel.
P1140339 förb
 Biljardrummet i Nolinge.
P1140342 förb
 Nolinge herrgård där Elin tidvis bodde.
P1140344 förb
 Olycka med häst och vagn. Teckning av Fritz von Dardel. Elin uppleven flera olyckor likt denna.
P1140346 förb
 Folkliv i Västra Mälarhamnen i Södertälje vid sekelskiftet 1900.
P1140348 förb
 Tåg på Södertäljebron. Elin reste från Tumba till Stockholm central redan 4 år efter att sträckan öppnats.
P1140350 förb
 Bondbröllop i Sorunda.
P1140351 förb
 Bondbruden dansar första dansen med prästen.
P1140352 förb
 Maken Albin Wasastjerna.
P1140353 förb
 Ett frieri. Oljemålning av Knut Ekwall. Ett frieri och äktenskap arrangerades av förldrarna, men flickan "ja" behövdes.
P1140354 förb
Elin och maken Albin Wasastjerna är avportätterade på var sin tavla i olja. Finns idag på musem i Östermyra, Finland.
P1140356 förb
 Birgitta tackar för ett mycket intresssant, givande, faktafylld och trevlig föreläsning..... 
P1140357 förb
 .....och överlämnar en bukett tulpaner.

Läs mer: 200309 Författare Barbro Gramén berättar om "Elins dagbok"

Några bilder från Vårsta Biblioteks Vänners författarafton den 27 januari 2020
med författaren Marija Fischer Odén

Foto och text: Stefan Sundlin    

P1140163
Vår nytryckta, uppdaterade flyer som presenterar Vårsta Biblioteks Vänner, VBV, låg på stolarna
P1140165
 
P1140166
Marija pratar med en släkting Odén, som är medlem i VBV och vår bokcirkel
P1140167

Författaren poserar med sina två första böcker "tvåhjärtat" och "Nedom" i en blivade trilogi

P1140169
Vårsta Biblioteks Vänners ordförande Birgitta Mörk samtalar med Marija
P1140172
Böckerna omgivna av fantasy-rekvisita
P1140173
Birgitta presenterar och överlämnar ordet till
P1140181
 författaren Marja Fischer Odén
P1140182
Marija läser inledningen till första boken "Tvåhjärtat"
P1140183
 
P1140186
 
P1140189
Marija avtackas för ett mycket intressant föredrag i sin generen Nordisk Fantasy med
P1140190
blommor, kram och
P1140191
applåder.
P1140194
Marija signerar mina böcker. Sålde även första boken som ljudbok, som hon själv läst in, på "sticka".