Några bilder från 2020 års årsmöte den 9 mars 2020 kl. 18.00.
Årsmötet hölls i Mötesplats Grödinges lokaler.

Foto och text: Stefan Sundlin

P1140295 förb
 Vi var 17 deltagare, 15+fotograf+en i köket!
P1140297 förb
 
P1140301 förb
 Berit Åsberg valdes till årsmötesordförande och kassör Marianne Larsson redogjorde för ekonomin.
P1140307 förb
 Birgitta Mörk tackar för förtroendet som omvald ordförande.
P1140309 förb
 Angående revisor Kalle Giertz avtackas för mångårigt utmärkt arbete i VBV
P1140312  förb
Årsmötesordförande Berit Åsberg avtackas för väl genomfört årsmöte.
P1140316  förb
 Slutligen avtackas Birgith Andersson som årsmötessekreterare