Vårsta Bibioteks Vänners årsmöte
hölls i Mötesplats Grödinges sammträdesrum

Foto och text: Stefan Sundlin

P1110828
Årsmötet öppnas av ordförande Ingegerd Hjeltman. Sekreterare Marianne Larsson.
P1110831
Totalt deltar 14 medlemmar
P1110832
Till årsmötesordförande väljs Jan Karlsson
P1110837
Till ny ordförange väljs Birgitta Mörk
P1110838
och tackar för förtroendet
P1110839
och avtackar Ingegerd med en bukett tulpaner
P1110840
och för ett mycket väl utfört ordförandeskap och gott samarbete under 8 år
P1110844
Jan Karlsson avtackas också med en bukett för ett väl genomfört årsmöte.

 

 Några bilder från Vårsta Biblioteks Vänners författarafton den 6 mars 2019
med författaren 
Hella Nathorst- Böös. 

Se bilder från vårt tidigare besök av Helle: 170206 Författarafton med Helle Nathorst-Böös

Foto och text: Stefan Sundlin

P1110847
Vår nyvalda ordförande Birgitta Mörk hälsar författare Hella Nathorst-Böös välkommen för andra gången.
P1110848
Förra gången 6 februari 2017 inspirerade Hella vår odlingsgupp på Mötesplats Grödinge att odla just läkeväxter och vi startade projektet och fick pengar från Botkyrka kommun att genomföra en mängd aktiviteter bl.a. att dokumentera hela odlingsprocessen inklusive tillverkning av t.ex. hudkräm mm. Dokumentationen gjordes i form av ett 20 sidigt 4-färgshäfte i A4-format och skärmutställning. Lennart Peterson (här på bilden) har varit "primus motor" för skriften, skärmarna och produkttillvekningen stödd av Birgitta Mörk. Lämpligt att visa utställningen här!
P1110849
Birgitta berättar här om våra odlingar, seminarier, studiebesök som förra besöket bidrog till.
P1110852
Avgångne ordförande Ingegerd Hjeltman (som sedan halvannat år flyttat från kommunen) tackade för sig men lovade att försöka komma på författaraftnarna.
P1110853
Vi vår drygt 30 personer 
P1110854
P1110862
 
P1110864
Efter en återigen intressant föreläsning, denna gång med inriktning på hennes två nya böcker Häxans årstider och Häxans hus, med en massa tips om giftfritt hushåll och en kalender.  
P1110866
Efter drygt 1tmme och 30 minuter tackade Hella med en varm applåd och blommor
P1110868
Sedan följde sedvanlig boksignering.

Några bilder från Vårsta Biblioteks Vänners författarafton med författaren 

Alexander Cavalieratos

Se video där Alexander i början av sin bok "Släpp ingen jävel över bron". 
Video på YouTube här!

Bildtexter saknas!

Foto, video, text: Stefan Sundlin

P1100990
 
P1100992
 
P1100993
 
P1100995
 
P1100998
 
P1110003
 
P1110005
 
P1110008
 
P1110013
 
P1110014
 

 

Några bilder från Vårsta Biblioteks Vänners författarafton den 5 februari 2019 kl.19.00
med Tumbaförfattaren Maj-Lis Melander

Bilder ochtexter saknas, ej färdig!
Foto, text: Stefan Sundlin

P1110579
P1110580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Några bilder från Vårsta Biblioteks Vänners författarafton med författaren 

Louise Boije af Gennäs och henne förläggare Ewa Åkerlind 

Se video där Louise berättar om hur hon arbetar. Video på YouTube här!

Foto: Stefan Sundlin

 P1080877
 Biblioteksansvarige Tumba/Vårsta Jessica Andersson Jonsson hälsar samtliga välkomna
 P1080878
 Vårsta Biblioteks vänners ordförande Ingegerd Hjeltman presenterar 
 P1080879
 Louise och bisittare Ewa Åkerlind
 P1080884
 En stor förväntansfull publik
 P1080885
 med ett livligt meningsutbyte under och efter ett utomordentligt intresant, roligt och trevlig
 P1080881
 föreläsning av Louise och hennes
 P1080883
 bisittare, intervjuare och förlagsrepresentat  Ewa Åkerlind.