Vårsta Bibioteks Vänners årsmöte
hölls i Mötesplats Grödinges sammträdesrum

Foto och text: Stefan Sundlin

P1110828
Årsmötet öppnas av ordförande Ingegerd Hjeltman. Sekreterare Marianne Larsson.
P1110831
Totalt deltar 14 medlemmar
P1110832
Till årsmötesordförande väljs Jan Karlsson
P1110837
Till ny ordförange väljs Birgitta Mörk
P1110838
och tackar för förtroendet
P1110839
och avtackar Ingegerd med en bukett tulpaner
P1110840
och för ett mycket väl utfört ordförandeskap och gott samarbete under 8 år
P1110844
Jan Karlsson avtackas också med en bukett för ett väl genomfört årsmöte.