Författarafton med lyrikern och författaren Ylva Eggehorn
i Vårsta bibliotek torsdagen den 26 mars 2015.
ej färdig

 

P1110313
 Nyomvalda ordföranden Ingegerd Hjeltman hälsar Ylva Eggehorn välkommen
P1110315
 
P1110316
Ylva läser valda stycken  ur Kvartert Radiomottagaren Liljekonvaljkungen
P1110318
 
P1110325
Ingegerd tackar Ylva för ett
P1110332
 
P1110333
Ylva signerar böcker och ett speciellt minneskort till minne av tsunamin i sydostasien 2004. Ylvas dikt "Var inte rädd" (psalmtext till psalm 256)
P1110335