Några bilder från författarafton med Madeleine Bäck
Foto: Stefan Sundlin

P1040944
Ordförande Ingegerd Hjeltman hälsar Natur och Kultures representant Kristina Billow och Madeleine Bäck välkomna.
P1040945
Sedan följde en mycket intressant och trevlig  faktautfrågning genom att N. N. och Madeleine men även åhörarna var ovanligt aktiva då många hade anknytning till bruksorterna i Bergslagen
P1040952
Vi fick en gedigen inblick i en författares arbetsätt. Madelein hade hela boken struktur på 27 Excel-blad innan hon började skriva. Alla lär inte vara så strukturerade!
P1040954
Uppställda böcker såldes
P1040956
Madeleine tackas med en blomma
P1040957
Sedan började försäljning och signering.
P1040962
En "bergslagsbo" som också hade mycket att berätta om livet i en bruksort.
P1040963
Ytterligare två med bergslagsanknytning, som fick signerade böcker.
P1040965
Och här signeras fotografens bok!