Några bilder från författarafton med Helle Nathorst-Böös
Foto: Stefan Sundlin

P1050244 20170309640
 Många åhörare hade mött upp, 42 st, näst högsta siffran hittills.
P1050248 20170309640
 Ordförande Ingegerd Hjeltman hälsar Helle välkommen
P1050250 20170309640
 Helle berättar om sitt stora intresse för läkeväxter och som frilandsjournalist fanns färdigheter som mynnade ut i denna vackra, innehållsrika bok.
P1050522 20170309640
 Boken ger mängder av exempel på hur man hittar dessa växter, hur de tillreds och vilken effekt man kan förvänta sig på olika åkommor. Sedan kan tilltron till behandlingen i vissa fall vara avgörande för resultatet!
P1050523 20170309640
 Ett signerat exemplar!
P1050259 20170309640
 Efter det mychet intressanta föredraget där också en stor samling torkade läkeväxter visades upp följt av en livlig givande disussion med med auditoriet avtackades författeren med en blombukett.
P1050268 20170309640
 Sedan var det bibliotekets representant Sebastian Lönnlöv som avtackades efter några års mycket gott  ...
P1050269 20170309640
 ... samarbete med författaraftnar och bokcirklar. Sebastan har fått en tjänst i en annan kommun i länet.
P1050270 20170309640
 Avslutningsvis skedde sedvanlig försäljning av den aktuella boken "Häxans trädgård-Läkeväxter förr och nu"
P1050272 20170309640
 Signeringskön blev ovanligt lång och ...
P1050276 20170309640
 ... alla intresserade fick sina böcker. En trevlig, intressant och engagerande afton!