Några bilder från Vårsta Biblioteks Vänners författarafton med författaren 

Louise Boije af Gennäs och henne förläggare Ewa Åkerlind 

Se video där Louise berättar om hur hon arbetar. Video på YouTube här!

Foto: Stefan Sundlin

 P1080877
 Biblioteksansvarige Tumba/Vårsta Jessica Andersson Jonsson hälsar samtliga välkomna
 P1080878
 Vårsta Biblioteks vänners ordförande Ingegerd Hjeltman presenterar 
 P1080879
 Louise och bisittare Ewa Åkerlind
 P1080884
 En stor förväntansfull publik
 P1080885
 med ett livligt meningsutbyte under och efter ett utomordentligt intresant, roligt och trevlig
 P1080881
 föreläsning av Louise och hennes
 P1080883
 bisittare, intervjuare och förlagsrepresentat  Ewa Åkerlind.