Några bilder från Vårsta Biblioteks Vänners författarafton den 5 februari 2019 kl.19.00
med Tumbaförfattaren Maj-Lis Melander

Bilder ochtexter saknas, ej färdig!
Foto, text: Stefan Sundlin

P1110579
P1110580