Vill du bli medlem i Vårsta Biblioteks vänner?
 

Medlemsavgiften är 100 kr/person, som Du sätter in på plusgirokonto 680027-0,
Fyll i namn, adress, telefonnummer och gärna e-postadress.
 

Kontakta Leif Åsberg, som är medlemsansvarig eller någon annan i styrelsen
per telefon eller skickat ett mail om du har några frågor!