Vårsta Bibiloteks Vänner är en idéell, partipolitiskt obunden förening med ca 120 medlemmar.

Den bildades då Vårsta bibliotek planerades upphöra liksom många andra mindre bibliotek i Sverige.

Vårsta Biblioteks Vänner förde en intensiv diskussion med ansvariga i kommunen i syfte att få behålla vårt
biliotek. Slutligen fick vi besked att beslut tagits att biblioteket skulle få vara kvar i Vårsta!

 

Under senare år har biblioteket infört sk ”meröppet” det vill säga längre öppettider men med färre
bibliotekarietimmar på plats.
Vårsta Biblioteks Vänner har i nuläget en bra kommunikation med Botkyrka kommun och biblioteksansvarig.

Att bevara biblioteket är fortfarande vår drivkraft. Vänföreningen ska vara observant rörande kommunens
kulturdebatt kring biblioteken.

 

”Genom olika kulturella aktiviteter värnar vi det skrivna ordet och skapar intresse för litteratur” (Stadgarna § 1).
Varje år anordnas ca fyra program med författarbesök i samverkan med Vårsta bibliotek och studieförbundet ABF.

Genom hemsidan hoppas vi få utökad kommunikation kring föreningens verksamhet. Vi ser gärna att våra
medlemmar hör av sig med programidéer och annat som främjar kulturlivet i Grödinge.